Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr IV/03
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, z dnia 22 kwietnia 2003 roku.


Obradom przewodniczył Ryszard Dobieszewski – Przewodniczący Komisji.
W obradach brało udział 6 członków Komisji, frekwencja 85,7 %. Nieobecny na obradach radny Zbigniew Piasecki, usprawiedliwiony przez Przewodniczącego Komisji.
(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 1)
Ponadto w obradach udział wzięli: Jerzy Żurawski - Przewodniczący Rady Miejskiej, Grzegorz Ryczkowski – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy oraz Ryszard Bartoszewski - Inspektor ds. kultury, strategii i promocji gminy. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie poinformował, że zgodnie z rocznym planem komisji, zatwierdzonym przez Radę Miejską, komisja będzie obradowała wg następującego porządku obrad.

Porządek obrad :

1. Ocena działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń
n. Wisłą na podstawie przygotowanych sprawozdań przez jednostki krzewiące kulturę na naszym terenie oraz zwiedzenie niektórych
z nich.
2. Wypracowanie wniosków.

do punktu 1
Obrady Komisji odbyły się w dwóch etapach; w pierwszym uczestnicy obrad zapoznali się z postępem zaawansowania prac remontowo adaptacyjnych pomieszczeń dla Muzeum Dobrzyńskiego, zwiedzili bibliotekę miejsko -gminną oraz pomieszczenia w Klubie „Żak” (poradnię psychologiczno-pedagogiczną, świetlicę terapeutyczną, biuro Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
i Klubu Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej PTTK). Po dokonaniu wizji lokalnej, Komisja przystąpiła do drugiego etapu obrad. Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokółu obrad komisji z dnia 17 marca
2003 roku, członkowie komisji nie wnieśli uwag, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że protokół został przyjęty. Następnie poprosił Ryszarda Bartoszewskiego – Inspektora ds. kultury, strategii i promocji gminy
o zreferowanie przygotowanych materiałów. Tytułem wstępu, Inspektor wskazał, że oprócz Kub „Żak” – jako centrum w, którym głównie skupia się działalność na rzecz szerzenia kultury w naszym środowisku działają także niektóre jednostki OSP, świetlice wiejskie,(te jednak sporadycznie) parafie rzymsko-katolickie oraz placówki oświatowe, lecz ich działalność będzie oceniana na obradach w maju bieżącego roku, przy okazji wizytacji tych placówek.
- 2 -

Bardzo aktywną działalność prowadzi Klub Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej, który jest współorganizatorem wielu imprez gminnych, które na szeroką skalę rozpropagowane są przez media goszczące na takich uroczystościach.
Następnie Inspektor omówił sprawozdanie z działalności biblioteki publicznej
w Dobrzyniu n. Wisłą za rok 2002.
(sprawozdanie w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 2)
Komisja oceniła pozytywnie przygotowane sprawozdanie, jako merytorycznie czytelne i wyczerpujące temat. Niemniej wskazała na spadek czytelników
w porównaniu do 2001 roku w grupie do lat 15 uznając fakt, jako niepokojący, tym bardziej, że formy upowszechniania czytelnictwa są bardzo bogatą ofertą.
Informację o działalności Klubu „Żak” przedstawiła Renata Chęcka -Instruktor Kulturalno Oświatowy.
(informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 3)
Komisja również oceniła pozytywnie opracowana informację, podkreślając fakt prowadzenia szerokiej działalności kulturalnej, promującej nasze środowisko, jakim jest Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą.
Inspektor – Ryszard Bartoszewski w uzupełnieniu do analizowanych materiałów dodał, że w czerwcu b. r. będzie wydany publikator Klubu Miłośników ziemi Dobrzyńskiej – III numer „Dzieje Dobrzyńskie” oraz tomik wierszy Pani Zofii Czyżyńskiej i Pani Jadwigi Jobczyńskiej. Dalej poinformował, że 25 maja b. r. odbędzie się impreza kulturalna połączona
z „białą niedzielą”, 15 czerwca w Leniach Wielkich odbędzie się impreza kulturalna pod nazwą „ Powitanie lata „ natomiast w dniach od 15 do 17 sierpnia odbędzie się szereg imprez kulturalnych w ramach corocznie organizowanych „Dni Dobrzynia”.

do punktu 2

Komisja wypracowała trzy wnioski :
1. Dokonać zakupu czterech komputerów do świetlicy terapeutycznej ze środków „przeciwdziałanie alkoholizmowi”.
2. Dokonać remontu podłogi w głównej sali Klubu „Żak”.
3. Dokończyć prowadzone prace adaptacyjno remontowe
w pomieszczeniach na Muzeum Dobrzyńskie.

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Ryszard Dobieszewski
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1750
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5153462
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony