Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 7/11

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29.03.2011 r.

 

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

Na podstawie 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. z późn. zm.), art. 13 ust 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).

 

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza, co następuje:

§ 1 

Realizując Uchwałę Nr XXIX/176/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok wraz z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2010 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1.    Dochody budżetowe plan – 26.079.644,00, wykonanie – 24.540.226,27 tj. 94,10 %

2.    Wydatki budżetowe plan – 30.946.825,00, wykonanie – 28.901.459,65 tj. 93,39 %.

3.    Wynik finansowy – 487.750,89

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

1.    Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

Dotacje plan – 3.603.414,00, wykonanie – 3.582.297,54

Wydatki plan – 3.603.414,00, wykonanie – 3.582.297,54

2.    Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:

Wpływy plan – 100.000,00, wykonanie – 107.780,05

Wydatki plan – 100.000,00, wykonanie – 90.510,89

3.    Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Dochody – 24.000,00 – wydatki – 21.023,54

§ 2

1.    Poinformować mieszkańców o wykonaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

2.    Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

3.    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2011-04-05 15:16
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-06-18 11:26
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-19 11:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1436
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-19 11:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5214197
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony