Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 45/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą z dnia 12 grudnia 2000 roku

w sprawie: zmian w budżecie

Na podstawie art.128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 10114, oraz Uchwały Nr 9/90/99
§7 pkt 1 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 1999 roku po zaopiniowaniu przez Komisję budżetu finansów i rozwoju
gospodarczego w dniu 11.12.2000 r.

Zarząd Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

I. W uchwale:

Nr...... 9/90/99 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 1999 roku.

11/96/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 kwietnia
2000 roku.

32/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 czerwca 2000 roku.

13/10/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 roku.

38/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 września 2000 roku.

14/119/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 października 2000 roku.

42/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 listopada 2000 roku.

44/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 listopada 2000 roku.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-03 10:11
Załącznik nr 2 do uchwały nr 45/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisła z dnia 12 grudnia 2000 r. Wydatki
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększeniaZmniejszeniaPlan po zmianach
40Rolnictwo15.000105.136
4495Pozostała działalność15.000105.136
72Dotacje na inwestycje15.00085.000
86Opieka społeczna11.70711.0001.132.559
8612Usługi opiekuńcze2.00013.000
11Wynagrodzenia osobowe1.8509.541
41Składki ZUS1501.940
8613Zasiłki i pomoc w naturze5.0534.753630.579
22Świadczenia społeczne3004.753531.826
40Różne opłaty i składki4.75398.753
8695Pozostała działalność9.40711.000136.447
22Świadczenia społeczne6.75099.610
40Różne opłaty i składki2.65711.00034.257
83Kultura i sztuka200200140.702
8333Świetlice9509507.000
31Materiały i wyposażenie9505.950
35Energia650350
36 Usługi materialne300700
91Administracja państwowa i samorządowa5.0005.0001.430.070
9146Urzędy gmin5.0005.0001.263.356
36Usługi materialne10.00075.000
31Materiały i wyposażenie10.000180.011
70Gospodarka komunalna26.737164.011
7262Oświetlenie ulic
35Energia26.737129.0011
74Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne4.6004.600491.934
7421Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej1.0001.000398.434
21Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń1.0001.000
35Energia1.00064.000
7523Ochotnicze straże pożarne3.6003.60077.000
31Materiały i wyposażenie2.80043.700
35Energia2.8001.200
36Usługi materialne80019.800
37Usługi niematerialne8001.300
8536Przeciwdziałanie alkohol.9.2009.20080.000
31Materiały i wyposażenie9.20024.434
36Usługi materialne6.2007.800
38Pomoce naukowe3.000
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-03 10:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-10-03 10:13
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 45/2000 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisła z dnia 12 grudnia 2000 r. Dochody
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększeniaZmniejszeniaPlan po zmianach
40Rolnictwo15.00020.500
4495Pozostała działalność15.00020.500
86Dotacje celowe15.00015.000
70Gospodarka komunalna26.737241.911
7262Oświetlenie ulic26.73768.311
88Dotacje celowe26.73758.311
86Opieka Społeczna11.70711.000989.126
8612Usługi opiekuńcze2.00013.000
88Dotacje celowe2.00013.000
8613Zasiłki i pomoc w naturze300579
89Dotacje celowe300579
8695Pozostała działalność9.42511.00076.465
88Dotacje celowe2.65711.00034.257
89Dotacje celowe6.75022.350
79Oświata i wychowanie266.986266.986440.094
8295Pozostała działalność266.98622.775
89Dotacje celowe266.98622.775
7911Szkoły podstawowe158.001292.666
89Dotacje celowe158.001161.504
7912Gimnazja103.005103.005
Dotacje celowe103.005103.005
8232Świetlice dla uczniów i wychowanków5.9805.980
89Dotacje celowe5.9805.980
9.961.283
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-03 10:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-10-03 10:39
Wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 wyrazy „Dochody /Załącznik Nr l/na kwotę 9.918.839 zł” zastępuje się wyrazami „Dochody /załącznik Nr 1/ - na kwotę 9.961.283 zł.”

2. „Wydatki /Załącznik Nr 2/ - na kwotę 10.028.83 8 zł zastępuje się wyrazami „Wydatki / załącznik Nr 2 na kwotę 10.071.282 zł” wyrazy „w tym dotacje celowe na kwotę 1.461.578 zł” zastępuje się wyrazami „w tym dotacje celowe na kwotę 1.504.022,00 zł”
II. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-03 11:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1621
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-03 11:04

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4324270
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 13:35

Stopka strony