Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XX/92/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 listopada 2015r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie miejscowości Glewo – Mokre, gmina Dobrzyń nad Wisłą, dotyczących zmiany nazwy miejscowości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015r. , poz. 1515) w związku z art. 3 ust.1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003r., nr 166, poz. 1612 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XV/88/2012 z dnia 26 marca 2012r.

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości „Glewo – Mokre” w sprawie zmiany nazwy urzędowej miejscowości „Mokre” na nazwę „Glewo – Mokre”.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone na zebraniu wiejskim we wsi Glewo – Mokre w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 2.1. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, o których mowa § 1 określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Wzór karty konsultacyjnej do przeprowadzenia konsultacji stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.


 

§ 3. Skład osobowy komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji określi Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w formie zarządzenia.
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 847
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-08 09:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200952
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony