Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XV/80/04
Rady Miejskiej w Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 sierpnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg

Działając na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 71 poz. 838
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

uchwala się, co następuje:

§ 1
Określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:
1. Prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych
z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2. Umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. Umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
4. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3 (w szczególności stanowiska handlowe, „koperty”).

§ 2
1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego w celu wymienionym
w §1 pkt. 1 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
- jezdni
a) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 3,00 zł
b) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 4,00 zł
- chodników, poboczy - 2,00 zł
- pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł
2. Przez dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
§ 3
1. Ustala się następujące stawki opłaty rocznej za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń wymienionych w §1 pkt.2:
a) jezdnia - 60,00 zł
b) chodniki i pobocza - 50,00 zł
c) pozostały pas drogowy - 50,00 zł
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest pobierana za rok kalendarzowy.
W przypadku, gdy urządzenie, o którym mowa w § 1 pkt. 2 jest umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa.

§ 4
Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu wymienionym w § 1 pkt. 3:
1. Obiekty budowlane
- chodniki i pobocza - 0,20 zł
- pozostały pas drogowy - 0,20 zł
2. Za 1 m2 powierzchni reklamy (jednostronnej)
- obszar zabudowany - 1,00 zł

§ 5
Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu wymienionym w § 1 pkt. 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1. Stanowiska handlowe, itp.
- chodniki i pobocza - 0,30 zł
- pozostały pas drogowy - 0,30 zł
2. „Koperty” itp.
- jezdnie - 0,30 zł
- chodniki i pobocza - 0,30 zł

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 11:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2241
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-12 11:40

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5173262
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony