Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR II/10/02

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 09 grudnia 2002 roku


w sprawie: ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 2002 rok Dz. U. Nr 9, poz. 84
ze zmianami)


Uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stawki rocznej podatku od posiadania psów w kwocie
50,00 zł od każdego psa.

§ 2

Podatek płatny jest bez wezwania, jednorazowo w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą do dnia 31 marca 2003 roku lub w ciągu dwóch tygodni od powstania obowiązku podatkowego.

§ 3

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.§ 4

Traci moc uchwała Nr 20/ 165/ 01 z dnia 05 grudnia 2001 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2003 roku.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 09:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2145
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 09:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200969
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony