Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XIV/80/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 24 stycznia 2012

 

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę na terenie gminy Dobrzyń  nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie

 

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą, obejmującym wsie Glewo, Krępę, Tulibowo oraz część wsi Krojczyn, zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki gm. Wielgie,  w dotychczasowej wysokości 2,41 zł za 1 m3  netto na okres od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 r.

Do w/w ceny doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Wymieniona taryfa została zatwierdzona Uchwałą Nr IV/20/11 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2011 r.

 

§ 2

Taryfa, o której mowa w § 1 ma zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Pana Andrzeja Wyszyńskiego w Dobrzyniu nad Wisłą położonego przy ul. 22-go Stycznia 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy   dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę na terenie gminy Dobrzyń  nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie

 

            Na podstawie art. 24, ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.)  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Pana Andrzeja Wyszyńskiego w Dobrzyniu nad Wisłą położony przy ulicy 22-go Stycznia 3,  w dniu 20 grudnia 2011 r. przedstawił Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą, obejmującym wsie Glewo, Krępę, Tulibowo oraz część wsi Krojczyn, zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki gm.Wielgie na okres od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 28 lutego 2013 roku.

            Utrzymanie taryfy na niezmiennym poziomie na kolejny rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji uzasadnia tym, iż nie nastąpiła podwyżka stawki za wodę kupowanej od Spółki z o.o. Ekoflora.

            Niniejsza uchwała nie wywołuje zmiany skutków finansowych dla odbiorców usług wodociągowych.

            Stosownie do zapisu art. 24, ust. 9a cytowanej wyżej ustawy  rada gminy,  drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowej taryfy.

            Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę  
o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-20 12:56
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 08:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 927
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 08:38

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156025
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony