Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 32/03

Komisji Budżetu i Finansów, z dnia 17 listopada 2003 roku.


Obradom przewodniczył Marek Skonieczny – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków komisji budżetu i finansów.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 1 )
Ponadto w obradach uczestniczyła Celina Witkowska – Skarbnik.
Przewodniczący Komisji powitał uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Komisji oznajmił, że zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy termin komisji wyznaczony był na miesiąc październik i dzisiejsze spotkanie jest zaległym. Tematem dzisiejszych obrad będzie analiza wykonania budżetu gminy za okres trzech kwartałów 2003 roku.
Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji na temat wykonania budżetu.
Pani Celina Witkowska przedstawiła informację z wykonania budżetu – stronę dochodów i wydatków.
Dochody
W dz. 010 wykonanie wyniosło 33,8%
Dz.700 wykonanie wyniosło 77,8%
Dz. 750 wykonanie wyniosło 103,5%
Dz. 751 wykonanie wyniosło 100%
Dz. 756 wykonanie wyniosło 71,42%
Dz. 758 wykonanie wyniosło 82,2%
Dz. 801 wykonanie wyniosło 82,8%
Dz. 853 wykonanie wyniosło 75,8%
Dz. 854 wykonanie wyniosło 100%
Dz. 900 wykonanie wyniosło 94%
Wydatki
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan – 88.188 zł, wykonanie - 34.446 zł stanowi
to 39% wykonania
Dz. 600 Transport i łączność – plan - 477.327 zł, wykonanie - 114.107 zł stanowi
to 27 % wykonania
Dz. 630 Turystyka i wypoczynek – plan - 26.000 zł, wykonanie – 14.138 zł
stanowi to 54% wykonania
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan - 456.500 zł, wykonanie – 357.208 zł
stanowi to 78% wykonania
Dz. 750 Administracja publiczna – plan - 2.353.618 zł, wykonanie – 1.730.122 zł
stanowi to 73% wykonania
Dz. 751 Urzędy nacz. org. władzy państwowej – plan – 24.416 zł, wykonanie –
23.790 zł stanowi to 97% wykonania
Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan – 6.674.182 zł, wykonanie – 4.815.559 zł stanowi to 72% wykonania
Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan – 104.000 zł, wykonanie – 48.423 zł stanowi to 47% wykonania
Dz. 853 Opieka społeczna – plan - 1.256.723 zł, wykonanie – 901.428 zł stanowi to 72% wykonania
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan - 213.938 zł, wykonanie – 141.850 zł stanowi to 66% wykonania
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 866.934 zł, wykonanie – 350.216 zł stanowi to 38% wykonania
( wykonanie wydatków za III kwartał w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 2)
Komisja zaproponowała aby na najbliższej Sesji niewykorzystana dotacja w Dz. 754 w wysokości 3.300 zł została przeniesiona w rozdział materiały i usługi.
Na tym obrady zakończono.

Protokółowała: Przewodniczący Komisji

Renata Kwiatkowska


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 09:56
Załącznik
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-10-26 08:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1864
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-26 09:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168217
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony