Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr IX/34/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 27 marca 2015 roku

 

w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko – pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia z Gminą Bobrowniki, Gminą Fabianki, Gminą Choceń, Gminą Brześć Kujawski, Gminą Włocławek, Gminą Lubanie, Gminą Kowal, Gminą Miasto Kowal oraz Miastem i Gminą Miasto Włocławek w sprawie współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko – pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, zwanego dalej Porozumieniem oraz ustalenie zasad tej współpracy.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do ustalenia szczegółowych warunków  współpracy w  porozumieniu międzygminnym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/218/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą Porozumienia z Gminą Miasto Włocławek w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 898
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-04-08 22:17

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5154244
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony