Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 23 czerwca 2003 roku.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami oraz § 8 pkt 1 uchwały Nr 21/167/01 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 roku

Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza, co następuje:


I. W uchwale Nr III/16/02 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 grudnia 2002 roku

- w zarządzeniu Nr 2/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 stycznia 2003 roku

- w zarządzeniu Nr 5/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 07 marca 2003 roku

- w uchwale Nr IV/29/03 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 26 marca 2003 roku

- w zarządzeniu Nr 10/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 7 kwietnia 2003 roku

- w uchwale Nr V/34/03 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 kwietnia 2003 roku

- w zarządzeniu Nr 13/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 20 maja 2003 roku

- w zarządzeniu Nr 14/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 2 czerwca 2003 roku

wprowadza się następujące zmiany:

II. w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 11.969.460 zł., zastępuje się kwotą 11.968.240 zł.”

- w tym: „dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.162.267 zł. zastępuje się kwotą 1.161.047,00 zł.”

III. w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 13.054.132,00 zł., zastępuje się kwotą 13.052.912,00 zł.”

W tym:

- na „dotacje z budżetu w kwocie 1.162.267,00 zł, zastępuje się kwotą 1.161.047,00 zł.”

IV. Przenosi się wydatki między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej wg Załącznika nr 2

V. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-07 12:26
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15 z dnia 23 czerwca 2003 roku DOCHODY:
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększeniaZmniejszeniaPlan po zmianach
801Oświata i wychowanie156112.798
80195Pozostała działalność15617.156
2030Dotacja celowa15617.156
853Opieka społeczna1.3761.015.933
85395Pozostała działalność1.37647.226
2010Dotacja celowa1.3765.326
Razem:11.968.240
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-07 12:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-07 12:28
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15 z dnia 18 czerwca 2003 r. WYDATKI:
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
801Oświata i Wychowanie10.00010.0006.647.917
80101Szkoły Podstawowe10.00010.0003.790.689
3020Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń10.000188.362
4210Materiały i wyposażenie5.000262.008
4300Zakup usług pozostałych 5.00040.465
80195Pozostała działalność15619.956
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 156156
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa165.000
75412Ochotnicza Straż Pożarna16.00016.000165.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia16.00051.000
4270Zakup usług remontowych5.00070.000
4300Zakup usług pozostałych11.00010.000
Razem:13.054.288
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-07 12:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-07 12:41
Uzasadnienie

Dz. 801 - Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 156 zł.

Przeniesienie między paragrafami wydatków rzeczowych, spowodowane jest zmianą zakresu zadań w planie finansowym.

Dz. 754 - Zmniejszenie wydatków rzeczowych: § 427 - 5.000,00 zł. i § 4300 - 11.000,00 zł., zwiększenie: § 4210 - 16.000,00 zł. z uwagi na wykonywanie remontów we własnym zakresie.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-07 13:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-07 13:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2103
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-07 13:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5199050
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony