Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                                                                                                      

Uchwała nr  II/8/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  06 grudnia 2010 roku

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

                                                                § 1

 

I w uchwale Nr XXIX/176/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2009 roku

- w zarządzeniu Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2010 roku

- w uchwale Nr XXX/186/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 01lutego 2010 roku

- w zarządzeniu Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 lutego

2010 roku

- w uchwale Nr XXXI/193/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2010 roku

- w uchwale Nr XXXII/200/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2010 roku

- w zarządzeniu Nr 14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 maja 2010 roku

- w uchwale Nr XXXIII/204/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 maja 2010 roku

- w zarządzeniu Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 czerwca 2010 roku

- w zarządzeniu Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2010 roku

- w zarządzeniu Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2010 roku

- w zarządzeniu Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 sierpnia 2010 roku

- w uchwale Nr XXXV/210/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2010 roku

- w zarządzeniu Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 07 września 2010 roku

- w zarządzeniu Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 września 2010 roku

- w zarządzeniu Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia                        13 października 2010 roku

- w uchwale Nr XXXVI/219/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2010 roku

- w uchwale Nr XXXVI/219/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2010 roku

- w uchwale Nr XXXVII/222/10 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 listopada 2010 roku

- w zarządzeniu Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia                        23 listopada 2010 roku

 

 

§ 2

 

Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 25.847.819,00 zł, zastępuje się kwotą 25.850.564,00 zł

-  dochody bieżące w kwocie 21.777.763,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie  4.072.801,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.666.666,00 zł .

 

                                                           §3

 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 30.892.216,00 zł, zgodnie z  załącznikiem    Nr 2, zastępuje się kwotą 30.894.961,00 zł.

2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)       wydatki bieżące w wysokości 21.891.946,00 zł, w tym na: 

a)        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                       10.798.844,00 zł,

b)        dotacje                                                                                                      367.768,00 zł,

c)       wydatki na obsługę długu                                                                                                      55.155,00 zł,

2)       wydatki majątkowe w 2010 r. w wysokości                                             9.003.015,00 zł.

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.666.666,00 zł.

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

 

 

     §5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-10 08:53

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1161
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 09:51

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155680
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony