Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XII/62/04
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. a oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 122, 128 ust. 2 art. 134, ust 3, art. 135 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami/.

Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/58/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2004 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 12.083.303,00 zł., zastępuje się kwotą 12.097.620,00 zł”

§ 3

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 12.203.303,00zł. zastępuje się kwotą 12.217.620,00 zł.

- „wydatki majątkowe w kwocie 700.861,00 zł., zastępuje się kwotą 790.896,00 zł.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 12:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2202
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 12:39

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156228
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony