Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXIII/112/2016
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) oraz art. 20c ust. 4 i 6 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, 357, 1045, 1418, z 2014 r. poz. 7 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) uchwala się, co następuje:


  § 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą określa się następujące kryteria oraz przyznaje im się określoną następującą liczbę punków:
1) dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą:
- oboje rodzice zatrudnieni albo studiujący – 15 punktów,
- jedno z rodziców zatrudnione lub studiujące – 10 punktów;
2) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą – 5 punktów;
3) dzieci rodziców niepracujących – 3 punkty.
   § 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzania kryteriów, o których mowa w § 1, są pisemne oświadczenia rodziców.
   § 3. Tracą moc:
1) uchwała Nr VIII/27/2015 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkole i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 649);
2) uchwała Nr XXII/107/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia regulaminu i kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i terminów
składania tych dokumentów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 531).
   § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
   § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

- nazwa dziennika urzędowego- Dziennik Urzędowy województwa Kujawsko-Pomorskiego

- Rocznik: 2016

- Pozycja: 1274

- data ogłoszenia: 7 kwietnia 2016

-jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2016/1274/akt.pdf

 

drukuj ()

  • data wytworzenia: 2016-04-05
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-04-05 10:55
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-11 09:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1270
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-11 09:50

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5173956
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony