Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr F.N.0050.8.2013

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

 

       Na podstawie 30 ust. 2 ptk 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. z późn. zm.), art. 13 ust 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 17, poz. 95).

 

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza, co następuje:

 

§ 1

Realizując Uchwałę Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lutego 2012 roku, w sprawie uchwaleniabudżetu Miasta i Gminy na 2012 rok wraz z późniejszymi zmianami, przekłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2012 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) Dochody budżetowe plan - 27.801.454,00 wykonanie - 27.019.289,28 tj. 97,19 %;

2) Wydatki budżetowe plan - 26.675.469,00 wykonanie - 24.695.172,92 tj. 92,58 %;

3) Planowana nadwyżka 1.125.985,00 wykonana nadwyżka - 2.324.116,36.

2.Realizacja planów finansowych tzw. zadań okołobudżetowych:

1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

a) Dotacje plan - 3.883.949,00 wykonanie - 3.853.396,33,

b) Wydatki plan - 3.883.949,00 wykonanie - 3.853.396,33.

2) Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:

a) Wpływy plan - 102.000,00 wykonanie 110.372,12,

b) Wydatki plan - 102.000,00 wykonanie 100.926,88,

3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

a) Dochody - 19.000,00 - wydatki - 4.827,60.

§ 2

1. Poinformować mieszkańców o wykonaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 648
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-08 08:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4253247
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 14:05

Stopka strony