Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIV/185/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia19 października 2006 roku

 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały NR XIV/70/04 Rady Miejeskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2004r. dotyczącej Wieloletniego Planu  Inwestycyjnego na lata 2004-2006

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ustawa z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminy / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. / i art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm./

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Skreśla sie  § 1 Uchwły Nr XIV/70/04 Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2005 r. Nadaje mu nowe brzmienie: “Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004 – 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej do uchwały”, dodając kolejny punkt do załącznika zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwły. 

 

§ 2

 

Źródła  finansowania zadań określonych w Wieloletnim Planie inwestycyjnym będą środki własne Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą, pozyskane  dotacje z innych źródeł oraz pożyczki i kredyty.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty  na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-01 18:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1810
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-01 18:49

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5184159
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony