Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR 17/147/01
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ N. WISŁĄ
Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU

w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chalinie.
Na podstawie art. 36 a ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm. )


uchwala się, co następuje :

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chalinie w składzie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Na przewodniczącego komisji powołuje się Grzegorza Mazurka – dyrektora Zespołu Obsługi Szkół.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik do Uchwały Nr 17/147/01
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 27 kwietnia 2001 roku.


SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Grzegorz Mazurek( przewodniczący komisji ) przedstawiciel Rady Miejskiej
2. Jerzy Żurawski( członek komisji ) przedstawiciel Rady Miejskiej
3. Teresa Więczkowska( członek komisji ) przedstawiciel Kuratorium Oświaty
4. Ryszard Machnowski( członek komisji ) przedstawiciel Kuratorium Oświaty
5. Janusz Jabłoński( członek komisji ) przedstawiciel Rady Pedagogicznej
6. Ewa Domeradzka( członek komisji ) przedstawiciel Rady Pedagogicznej
7. Marzena Alicja Marczewska( członek komisji ) przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
8. Irena Lichocka( członek komisji ) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
9. Marzena Żurek( członek komisji ) przedstawiciel rodziców
10. Jolanta Tucholska( członek komisji ) przedstawiciel rodziców

( Lista pozostałych członków komisji będzie przedstawiona na sesji Rady Miejskiej po otrzymaniu informacji na ten temat od organów delegujących ).
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-05 09:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2020
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-05 09:56

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180608
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony