Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 23 lutego 2011 r. o godz. 10 w sołectwie Kolonia Chalin,

 

Na ogólną ilość 62 uprawnionych do głosowania, obecnych było 15 mieszkańców sołectwa co stanowi 24 %                                                                          

(lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Kolonia Chalin, Pan Mirosław Mierzejewski , który stwierdził prawomocność zebrania w  pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie.

W zebraniu uczestniczyli:

Ryszard Dobieszewski- Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Renata Kwiatkowska- inspektor ds. obsługi rady

Roman Składanowski- inspektor ds. spółki wodnej

Mirosław Mierzejewski- Radny

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Mirosław Mierzejewski

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył Pan Mierzejewski Mirosław

 

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pani Kwiatkowska Renata poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

1.      Szczepańska Elżbieta

2.       Rykowska Teresa

3.      Zarecka Maria

Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Mierzejewski Mirosław

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Kokoszczyńska Danuta

2.      Zarecki Wiesław

3.      Żurawski Piotr

 

Komisję przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Mierzejewski Mirosław - 15 głosów,

Sołtysem wybranoPan Mierzejewski Mirosław

 

Komisję przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

 

 

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Kokoszczyńska Danuta - 15 głosów,

2.      Zarecki Wiesław - 15 głosów,

3.      Żurawski Piotr - 15 głosów,

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1.Kokoszczyńska Danuta ,

2 Zarecki Wiesław,

3 Żurawski Piotr

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została

Zarecka Maria

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Żurawski Piotr

Ad. 6

1.Pan Ryszard Dobieszewski zapytał mieszkańców, którzy nie posiadają przyłącza wodociągowego czy wyrażają zgodę na przyłącze wody. Deklarowana kwota wpłat przez mieszkańców to 1200 zł. Wpłaty będą dokonywane u Pana Andrzeja Wyszyńskiego-dzierżawcy wodociągów.

2. Fundusz sołecki mieszkańcy w przyszłym roku  przeznaczają na oczyszczenie rowów (Zakup paliwa do koparki)

3. Naprawa dróg 

 

 

 

 

 

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-28 11:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1111
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163851
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:17

Stopka strony