Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XIX/111/05
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 4 marca 2005 roku


w sprawie : utworzenia rachunku dochodów własnych przy samorządowych jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 7 Ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 a ust. 3,4 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 roku Nr 273 poz. 2703)


uchwala się, co następuje :

§1

Tworzy się przy jednostkach budżetowych :
1. Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisła
2. Szkole Podstawowej w Chalinie
3. Szkole Podstawowej w Krojczynie
4. Szkole Podstawowej w Płomianach
5. Szkole Podstawowej w Dyblinie
6. Szkole Podstawowej w Mokowie
7. Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą
8. Publicznym Gimnazjum w Chalinie
9. Publicznym Gimnazjum w Krojczynie
10. Przedszkole samorządowe w Dobrzyniu nad Wisłą
Rachunek dochodów własnych pod nazwą : Dożywianie i sprzedaż wyżywienia w stołówkach przyszkolnych i przedszkolu.

§2

Z rachunku dochodów własnych finansowane będzie dożywianie dzieci korzystających ze stołówek i przedszkola.

§3

I Przychodami dochodów własnych są :
1. środki z pomocy społecznej przeznaczone na finansowanie dożywiania dzieci z rodzin najuboższych,
2. odpłatność za wyżywienie osób korzystających ze stołówek,
3. odpłatność za koszty produktów spożywczych użytych w zakresie przygotowania wyżywienia w przedszkolu,
4. darowizny na polepszenie wyżywienia,
5. odsetki od środków na rachunku.

II. Wydatki dochodów własnych związane są z :
1. zakupem artykułów żywnościowych,
2. doposażenie stołówek,
3. obsługa bankowa rachunku.

§4

1. Dochodami własnymi gospodaruje kierownik jednostki budżetowej – dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola.
2. Podstawą gospodarowania środkami specjalnymi stanowi plan finansowy obejmujący przychody i wydatki, zatwierdzony przez organ stanowiący.
3. Dochody własne zwalnia się od wpłat do budżetu gminy.
4. Dochody własne prowadzone są w ramach wyodrębnionego rachunku bankowego.

§5

1. Dochody własne prowadzone są na bazie majątku, w którym została wyposażona dana jednostka budżetowa.
2. Obsługą administracyjną i ekonomiczną oraz koszty eksploatacji pomieszczeń (energia, woda, gaz, ogrzewanie) zapewni kierownik jednostki budżetowej w ramach przyznanych etatów i środków dla danej jednostki.
3. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Zespół Obsługi Szkół.

§6

Traci moc Uchwała Nr 10/93/2000 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2000 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych przy jednostkach budżetowych.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 roku.  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 12:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2272
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-12 12:40

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180761
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony