Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XV/104/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 19 maja 2008 roku

 

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą

          Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r. - Dz. U.  Nr 123, poz. 858 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przedłuża się do dnia 28 lutego 2009r. czas obowiązywania „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą, obejmującym wsie Glewo, Krępę, Tulibowo oraz część wsi Krojczyn, zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki gm. Wielgie, określonej w Uchwale Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr IV/15/07
z dnia 29 stycznia 2007r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-26 11:48

U Z A S A D N I E N I E

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Andrzej Wyszyński Dobrzyń nad Wisłą ul. 22-go Stycznia 3 przedłożył wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą, obejmującym wsie Glewo, Krępę, Tulibowo oraz część wsi Krojczyn, zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki gm. Wielgie, określonej w Uchwale Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr IV/15/07 z dnia 29 stycznia 2007r., do dnia 28 lutego 2009r.

Możliwość pozostawienia taryfy na dotychczasowym poziomie przedsiębiorca uzasadnił niezmienioną ceną wody kupowanej od dostawcy hurtowego, tj. Spółki „Ekoflora”. Zapewnił ponadto, że  zakres i jakość świadczonych usług nie ulegną zmianie.

Stosownie do art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 r. - Dz. U.  Nr 123, poz. 858 ze zmianami) na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok. Ustalona w ubiegłym roku taryfa może być zatem przedłużona maksymalnie  do 28 lutego 2009r.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

 Opracował: Andrzej Stępczyński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-26 11:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1457
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-26 11:50

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5205495
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony