Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XX/136/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XXXIV/189/06 z dnia 19 października 2006 roku.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 43 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. , Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchylić Uchwałę Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą Nr XXXIV/189/06 z dnia 19.10.2006 r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XXXIV/189/06 Rada Miejska wyraziła zgodę Międzyzakładowemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w Dobrzyniu nad Wisłą na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy.

Wobec tego, że MLKS ,, Wisła” zrezygnował z oddania części nieruchomości w najem, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:14
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1321
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 11:05

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5164004
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony