Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 10/04
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 09 marca 2004 rokuObradom przewodniczył Ludomir Bylicki – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków komisji zatem frekwencja 100%.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu )
Poza tym w spotkaniu udział wzięli: Grzegorz Ryczkowski – Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski oraz Andrzej Stępczyński – inspektor ds. dróg i gospodarki komunalnej.
Przewodniczący komisji powitał obecnych uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Tematem dzisiejszego spotkania była ocena funkcjonowania stacji uzdatniania wody na terenie miasta i gminy. Ponieważ było to spotkanie wyjazdowe, po części oficjalnej członkowie udali się w teren, celem zapoznania się z tymi placówkami.
Wizytowane były placówki: w Dobrzyniu n. Wisłą, Chalinie i Grochowalsku.
Po powrocie z terenu Przewodniczący Komisji przypomniał wszystkim członkom jakie wydatki są przeznaczone w budżecie na 2004 rok na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi. Łączna kwota tych wydatków wynosi – 277.600,00 zł.
Wydatki inwestycyjne, w tym utrzymanie wodociągów wiejskich:
- Zakup pompy – 8.000 zł
- Zakup odmanganiacza – 4.000,00 zł
- Budowa wodociągu Chalin – 90.000,00 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 20 szt. – 170.000,00 zł
- Odsetki od samorządowych pożyczek – 5.600,00 zł
Następnie Przewodniczący komisji podsumował wizytowane placówki uzdatniania wody.
Wszystkie te obiekty dzierżawione są przez Pana Andrzeja Wyszyńskiego.
Chalin – brak dekli betonowych na studzienkach oraz lampy oświetleniowej.
Grochowalsk – wskazana wymiana drzwi oraz brak dekli betonowych na studzienkach. Członkowie komisji po rozmowie z dzierżawcą tego obiektu stwierdzili, że niskie ciśnienie wody latem w tym rejonie spowodowane jest zbyt małym zbiornikiem / 50.000 l /. Pan Andzrej Stępczyński – wyjaśnił, że nie ma możliwości wybudowania większego zbiornika ze względów geologicznych.
Komisja zwróciła uwagę na zmianę przyłączy, a mianowicie dla Grochowalks zostawić tyle przyłączy na ile poradzi sobie ta stacja, pozostałe natomiast przyłącza połączyć ze stacją uzdatniania wody w Dobrzyniu n.Wisłą.
Pan Grzegorz Zych zasugerował aby Michałkowo połączyć ze stacją uzdatniania wody w Chalinie, co wpłynęło by na odciążenie Dobrzynia.
Dobrzyń n. Wisłą – nie było zastrzeżeń, natomiast na obiekcie oczyszczalni ścieków wskazana jest wymiana dachu.
Pan Andrzej Stępczyński powiedział, ze po modernizacji stacji uzdatnia wody w Dobrzyniu będzie wiadomo jakich przyłączy można dokonać.

Komisja wypracowała następujące wnioski.
1. Dokonać wglądu w umowę zawartą między Urzędem, a Panem Wyszyńskim dzierżawcą obiektów aby dokonać analizy jakie obowiązki dotyczące utrzymania stacji uzdatniania wody na dzierżawcy spoczywają. W jakich naprawach czy remontach Urząd może pomóc.
Prace do wykonania to:
- wymiana pompy głębinowej w Grochowalsku,
- wymiana drzwi w Grochowalsku,
- zakup sprężarki do przepompowni w Grochowalsku,
- wymiana siatki ogrodzeniowej przy stacji uzdatniania wody w Chalinie,
- zamontowanie lampy oświetleniowej przy stacji uzdatniania wody w Chalinie
- naprawa dachu na oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu n. Wisłą
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Przewodniczący Komisji

Ludomir Bylicki

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1497
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157840
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony