Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 74/02 Zarządu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 22.02.2002 r.


w sprawie: regulaminu Świetlicy Wiejskiej w Mokówku

Na podstawie art36 ust. 2pkt3 Ustawy z dnia 8.03 J990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z t996 roku Dz.U. Nr 13, poz.74 z późn. zm.)

Zarząd uchwala ,co następuje :

§1

Uchwała się regulamin Swietlicy Wiejskiej w Mokówku wg załącznika nr 1 do mniejszej uchwały.

§2

Realizację uchwały powierza się Sołtysowi wsi Mokówko

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Regulamin
Świetlicy Wiejskiej w Mokówku


1. Świetlica stanowi własność komunalną Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

2. Świetlica położona jest w miejscowości Mokówko.

3. Za porządek świetlicy odpowiada Sołtys wsi Mokówko, który dysponuje kluczami do świetlicy.

4.Ze świetlicy korzystać mogą mieszkańcy wsi Mokówko oraz inne
osoby po wcześniejszym uzgodnieniu z Sołtysem.

5.Priorytety z korzystania ze świetlicy mają:

- Urząd Miasta i Gminy,
- organizacje wiejskie wsi Mokówko,
- inne grupy zorganizowane wsi Mokówko.

6.Ze świetlicy można korzysta od godz. 8.00 do21.00

7.Przy każdorazowym przekazywaniu świetlicy winna być wyznaczona
osoba odpowiedzialna, do której należy przejęcie lokalu , nadzór nad
korzystaniem z lokalu, oraz przekazaniem lokalu w stanie takim
jakim został przyjęty.

8.Za ewentualne uszkodzenia odpowiada osoba nadzorująca, która
winna usunąć usterki na koszt osób , które przyczyniły się do
zniszczenia majątku świetlicy w terminie możliwie jak najkrótszym.

9.Imprezy o charakterze cyklicznym lub zorganizowanym , winny być
zgłoszone do harmonogramu miesięcznego, prowadzonego przez
Sołtysa.

10. Zgłoszenie winno zawierać:

- organizatora przedsięwzięcia,
- odpowiedzialnego ( osoba powyżej 18 lat),
- przewidywaną ilość osób,
- czas oraz godziny, w jakich ma się odbywać przedsięwzięcie.

11.Wszyscy korzystający ze świetlicy winni przestrzegać wszelkich
przepisów prawnych dotyczących porządku publicznego, stanu
sanitarnego oraz innych.

12.Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2002 r.

Zarząd Miasta i Gminy
w Dobrzyniu nad Wisłą

Uzasadnienie do projektu uchwały
Zarządu Miasta i Gminy


w sprawie : regulaminu Świetlicy Wiejskiej w Mokówku

Na podstawie 36 ust. 2pkt 3 Ustawy dnia 8.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 1996 roku Dz.U. Nr 13, poz..74 z późn. zm.)

Sprawy najmu i dzierżawy lokali użytkowych należą do zakresu gospodarowania mienia gminnym, które to zadania mieści się w zakresie spraw należących do zarządu gminy zgodnie z art. 36 Ust.2 pkt.3.
Dodać należy, iż komunalny obiekt ( świetlica) zostaje oddany w użyczenie albo korzystanie mieszkańcom wsi Mokówko w imieniu których występuje Sołtys , który będzie odpowiedzialny za użyczony obiekt.

Jest to zgodne z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28.O7 1993 r. (S.A/ Wr 632/92)

Radca Prawny
Stanisław Brylski
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-11 10:25
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-10-11 10:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2076
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-11 10:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3048900
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony