Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 21)02

obrad Komisji Oświaty Zdrowia i spraw Socjalnych,
z dnia 09 maja 2002 roku.

Obradom przewodniczył Kłobukowski Dariusz – Przewodniczący Komisji. Obecni na obradach 8 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Ponadto w obradach uczestniczyła Krystyna Pawłowska – Kierownik GOPS w Dobrzyniu n. Wisłą. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.

Porządek obrad :

1. Analiza funkcjonowania placówek służby zdrowia na terenie miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą.
2. Analiza działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu n. Wisłą za rok 2001 oraz I kwartał 2002 roku.


do punktu 1
Komisja poddała szczegółowej analizie sprawozdania z funkcjonowania placówek służby zdrowia w roku 2001, sporządzone przez kierowników tych placówek kolejno : gminnego ośrodka zdrowia w Dobrzyniu n. Wisłą, wiejskiego ośrodka zdrowia w Grochowalsku i Chalinie. Komisja przyjęła opracowane sprawozdania jako w pełni wyczerpujące i odzwierciedlające działalność tych placówek.
( sprawozdania w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załączniki od nr 2 do nr 4 )
W uzupełnieniu do złożonego sprawozdania GOZ w Dobrzyniu n. Wisłą Pani Niekraś Helena – członek komisji, która jest zatrudniona w tej placówce jako pielęgniarka środowiskowa poinformowała, że na przestrzeni trzech lat w GOZ zmniejszyło się zatrudnienie o 50 %, natomiast znacznie wydłużył się czas pracy dla średniego personelu. Ponadto poinformowała, że od września b.r. będzie zlikwidowany gabinet stomatologiczny w Zespole Szkół Rolniczych w Dobrzyniu n. Wisłą. Komisja nie wniosła uwag do funkcjonowania placówek w Dobrzyniu i Chalinie, wniosła natomiast uwagi do WOZ w Grochowalsku.
- 2 -

Ze względu na dokształcanie się lekarzy ( robienie specjalizacji ) zatrudnionych w WOZ Grochowalsk, bardzo często zdarza się, że lekarze nie przyjmują pacjentów przez kilka kolejnych dni. Stąd Komisja wnioskuje, aby wprowadzić zastępstwo w przypadku planowanej nieobecności lekarzy.

Wniosek II zwrócić się do Zarządu Miasta i Gminy z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przejęcia podstawowej opieki zdrowotnej wraz z niezbędnymi do jej realizacji składnikami majątkowymi SP ZOZ w Lipnie.

do punktu 2

Kierownik GOPS w Dobrzyniu n. Wisłą – Pawłowska Krystyna przedstawiła informację z wykorzystania środków finansowych z budżetu gminy w dz. 853 „Opieka Społeczna” z zadań zleconych Gminie i własnych za rok 2001.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 5 )
Wskazała, że sytuacja Ośrodka z roku na rok staje się coraz bardziej dramatyczna, podopiecznych wciąż przybywa ze względu na drastyczne bezrobocie, a środków finansowych wręcz przeciwnie. Problemy występowały nawet przy realizacji zadań obligatoryjnych. Tylko dzięki pomocy ze strony budżetu gminy udało się w miarę zrealizować nałożone zadania przez ustawę o pomocy społecznej.
Następnie Kierownik GOPS przedstawiła informację analogicznej treści za I kwartał 2002 roku.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 6 )
Komisja przyjęła przedstawione materiały jako w pełni wyczerpujące i dobrze przygotowane merytorycznie.
Podsumowując temat Komisja wyraziła ubolewanie rosnącym bezrobociem i biedą, która dotyka coraz więcej rodzin, jednak nasza gmina nie jest odosobniona, analogicznie sytuacja wygląda w całym kraju, a najgorsza jest bezsilność wobec tak złożonej i złej sytuacji.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Komisji ustalił następny termin obrad na 29 maja na godzinę dziewiątą, Komisja będzie wizytować wszystkie placówki oświatowe na terenie miasta i gminy.
Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

mgr Dariusz Kłobukowski


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1581
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160984
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony