Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr VI/27/2011
Rady  Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 31 marca 2011 roku

 

 

w sprawie: nadania imienia Polskich Noblistów Szkole Podstawowej w Chalinie.


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.5 ust.5 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami) oraz § 1 ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 ze zmianami)


 uchwala się, co następuje :


§1


Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego nadaje się   Szkole Podstawowej w Chalinie imię: Polskich Noblistów.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

§3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E


            Dyrekcja oraz społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Chalinie zwróciła się  z prośbą  do Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą o nadanie Szkole Podstawowej w Chalinie imienia Polskich Noblistów.
Jednym z wychowanków szkoły jest Lech Wałęsa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla.
W myśl łacińskiej sentencji, „Verba docent, exempla trahunt” („Słowa uczą, przykłady pociągają”) wnioskodawcy uważają, że przewodnikami, autorytetami i nauczycielami winni być sławni Polacy, laureaci Nagrody Nobla.  Polskimi Noblistami są:
- Maria Skłodowska-Curie – współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, autorka  pionierskich prac z fizyki i chemii jądrowej, współodkrywczyni pierwiastków polon i rad. Nagrodę Nobla otrzymała w 1903 roku w dziedzinie fizyki, a w 1911 roku w dziedzinie chemii.
 - Henryk Sienkiewicz – prozaik i publicysta, korespondent z podróży po krajach Europy, Ameryce i Afryce. Jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich, autor wielu powieści historycznych. Światową popularność przyniosła mu powieść „Quo vadis”, za którą otrzymał w 1905 roku Literacką Nagrodę Nobla.
- Władysław Reymont – pisarz i publicysta, kurier dyplomatyczny, przedstawiciel nurtu realistycznego w prozie młodopolskiej. Za powieść „Chłopi”, w której ukazał epicki obraz życia polskiej wsi otrzymał w 1924 roku Literacką Nagrodę Nobla.
- Czesław Miłosz – poeta, prozaik, eseista, tłumacz, od 1951 roku przebywający na emigracji. Profesor literatur i języków słowiańskich na Uniwersytecie Kalifornijskim w USA. Jego twórczość poetycka oraz eseje i powieści zostały uhonorowane Literacką Nagrodą Nobla w 1980 roku.
- Lech Wałęsa – związkowiec i polityk, aktywny działacz wolnych związków zawodowych, współzałożyciel NSZZ „Solidarność”. W latach 1990-1995 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W 1983 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.
- Wisława Szymborska – poetka, mistrzyni liryki osobistej i refleksyjnej skupionej wokół problemów współczesnego człowieka i jego miejsca w świecie. Tomy wierszy przyniosły poetce uznanie i Literacką Nagrodę Nobla w 1996 roku.
W świetle powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-21 14:36
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 11:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1045
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 11:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5170520
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony