Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XV/82/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

I w uchwale Nr XIV/78/12 Rady Miejskiej Dobrzynia nad Wisła z dnia 24 stycznia 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.3.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.7.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 lutego 2012 roku

- w Zarządzeniu nr F.N.0050.13.2012 Burmistrza Miasta I Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 marca 2012 roku

§ 2

 

1.      Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 24.791.999,00 zł zastępuje się  kwotą 24.797.192,00zł

-  dochody bieżące w kwocie 24.767.192,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie  30.000,00 zł.

2.      Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.200.600,00 zł . 

 

§3

 

1.      Ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 25.021.999,00 zł zastępuje się kwotą 25.027.192,00 zł

2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)      wydatki bieżące w wysokości 24.259.592,00 zł, w tym na: 

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             12.784.148,00 zł,

b)      dotacje  - załącznik nr 3                                                              697.032,00 zł,

c)      wydatki na obsługę długu                                                            438.764,00 zł,

2)      wydatki majątkowe w 2012 r. w wysokości                                                767.600,00 zł.

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.200.600,00 zł.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 

Uzasadnienie

801 –Oświata i wychowanie

Zwiększenie dochodów – 5.193.,00 zł – prowizja PZU

- Szkoła Podstawowa w Krojczynie 751,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla uczniów.

- Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą 3.129,00ł z przeznaczeniem na zakup mebli szkolnych.

- Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą 1.313,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów 513,00 zł oraz na transport najlepszych uczniów szkoły na Wycieczkę Nagród dla Prymusów 800,00 zł.

 

Pozostałe przeniesienia miedzy paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków w trakcie realizacji budżetu.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-20 13:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 939
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 08:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166607
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony