Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 13/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 20 maja 2003 roku.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami oraz § 8 pkt 1 uchwały Nr 21/167/01 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 roku

Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza, co następuje:


I. W uchwale Nr III/16/02 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 grudnia 2002 roku

- w zarządzeniu Nr 2/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 stycznia 2003 roku

- w zarządzeniu Nr 5/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 07 marca 2003 roku

- w uchwale Nr IV/29/03 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 26 marca 2003 roku

- w zarządzeniu Nr 10/03 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 7 kwietnia 2003 roku

- w uchwale Nr V/34/03 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 kwietnia 2003 roku

wprowadza się następujące zmiany:

II. w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 11.908.948,00 zł., zastępuje się kwotą 11.969.669,00 zł.”

- w tym: „dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.101.755,00 zł. zastępuje się kwotą 1.162.476,00 zł.”

III. w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 12.993.620,00 zł., zastępuje się kwotą 13.054.341,00 zł.

W tym:

- na „dotacje z budżetu w kwocie 1.101.755,00 zł., zastępuje się kwotą 1.162.476,00 zł.”.

IV. Przenosi się wydatki między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej wg załącznika Nr 2

V. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-08 10:16
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13 z dnia 20 maja 2003 roku DOCHODY:
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
853Opieka społeczna53.2791.040.709
85313Składki na ubezpieczenie zdrowotne13.02443.724
2010Dotacje celowe13.02443.724
85314Zasiłki i pomoc w naturze27.300684.300
2010Dotacje celowe27.300684.300
85315Dodatki mieszkaniowe6.25315.283
2030Dotacje celowe6.25315.283
85395Pozostała działalność6.70236.902
2010Dotacje celowa6.7026.702
801Oświata i wychowanie7.442112.642
80101Szkoły podstawowe7.44295.642
2010Dotacje celowe7.4427.442
Razem:11.969.669
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-08 10:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-08 10:19
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13 z dnia 20 maja 2003 roku WYDATKI:
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
750Administracja Publiczna2.187.518
75022Rady gmin70.000
4210Zakup mat. i wyposażenia3.0005.000
4300Zakup usług pozostałych2.0003.000
4410Podróże służbowe1.0002.000
801Oświata i wychowanie17.44210.0006.647.917
80101Szkoły podstawowe17.44210.0003.790.689
3110Świadczenia społeczne7.4427.442
4210Zakup mat. i wyposażenia5.000257.008
4240Zakup pomocy naukowych5.00017.100
4270Zakup usług remont.7.00053.350
4300Zakup usług pozostałych3.00035.465
853Opieka społeczna53.2791.232.709
85313Składki na ubezp. zdrowotne13.02443.724
3110Świadczenia społeczne13.02443.724
85314Zasiłki i pomoc w naturze27.300684.300
3110Świadczenia społeczne27.300636.700
85315Dodatki mieszkaniowe6.253125.283
3110Świadczenia społeczne6.253125.283
85395Pozostała działalność6.702118.902
3110Świadczenia społeczne6.702118.902
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska988.871
90095Pozostała działalność268.500
4210Zakup mat. i wyposażenia47.50061.500
4300Zakup usług pozostałych47.50044.000
Razem:13.054.341
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-08 11:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-08 11:18
Uzasadnienie

I. Dz. 853 - Opieka społeczna - zwiększenie - 53.279,00 zł.

- dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2003r. - 6.253,00 zł.

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej - 13.024,00 zł.

- dotacja na wypłatę obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej - 27.300,00 zł.

- dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej - 6.702,00 zł.

II. Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 7.442,00 zł.

- dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej - 7.442,00 zł.

III. Przeniesienia między paragrafami wydatków rzeczowych spowodowane zmianą zakresu zadań w planie finansowym budżetu.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-08 11:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-08 11:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1890
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-08 11:58

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4591602
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-26 13:19

Stopka strony