Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXII/132/05

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 12 września 2005 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2005 rok

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. a oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 122, 128 ust. 2 art. 134, ust 3, art. 135 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych  /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/.

Rada Miejska uchwala,co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/101/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2004 roku,

- w uchwale Nr XIX/108/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 marca 2005 roku,

- w zarządzeniu Nr 2/05 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 marca 2005roku,

- w uchwale Nr XX/118/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2005,

- w zarządzeniu Nr 6/05 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 czerwca 2005 roku,

- w uchwale Nr XXI/128/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 r,

- w zarządzeniu Nr 14/05 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 lipca 2005 roku,

- w zarządzeniu Nr 16/05 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 sierpnia 2005 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 14.610.504,00 zł, zastępuje się kwotą 14.948.233,00 zł

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.527.488,00 zł, zastępuje się kwotą 2.664.277,00 zł,

§ 3

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 15.487.869,00 zł zastępuje się kwotą 15.660.598,00 zł”

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.527.488,00 zł, zastępuje się kwotą 2.664.277,00 zł

2. b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w kwocie 1.160.042 zł, zastępuje się kwotą 1.002.142,00 zł

w § 8 wyrazy „ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 126.500,00 zł, zastępuje się kwota 115.260,00 zł” Wielkość dotacji stanowi załącznik nr 6.

§ 4

W § 4 wyrazy „ 1 ustala się deficyt budżetu w wysokości 877.365,00 zł, zastępuje się kwotą 712.365,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- pożyczka z WFOŚiGW – 221.000,00 zł

- wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu – 491.365,00 zł

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości – 899.865,00 zł

- rozchody budżetu w wysokości – 678.865,00 zł

          Przychody i rozchody sklasyfikowane wg paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się prognozę kwoty długu oraz spłaty 2005 rok i lata następne, - zgodnie z  załącznikiem

nr 5/ 1 i 2

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-01 09:40
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-01 09:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 804
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-06 12:48

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3058971
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony