Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Dobrzyń n. Wisłą, dnia 2003-03-18.

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) z w o ł u j ę czwartą
w IV kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się
w dniu 26 marca 2003 roku o godzinie dziesiątej, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą, ul. Szkolna 4.

Proponowany porządek obrad :

1. Sprawy proceduralne.
2. Informacja o przebiegu zebrań wiejskich, sprawozdawczo – wyborczych.
3. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Dobrzyniu n. Wisłą o stanie realizacji zadań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy oraz przyjęcie planu realizacyjnego na rok 2003 do Programu „ Bezpieczne Miasto i Gmina „ .
4. Sprawozdanie z działalności gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2002.
5. Przedstawienie i przyjęcie planu operacyjnego do Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy Dobrzyń n. Wisłą na 2003 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) określenie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży, ustalenia punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów,
b) przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
d) zmian budżetu gminy na rok 2003,
e) ustalenia diet dla radnych i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,
f) zmieniającej Uchwałę Nr 16)140)01 w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i wynagradzania inkasentów,
g) zbycia mienia komunalnego Gminy.
7. Składanie wniosków.
8. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad czwartej Sesji Rady Miejskiej.Dobrzyń n. Wisłą, 16 kwietnia 2002 r.
OGŁOSZENIENa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )

Z W O Ł U J Ę

dwudziestą trzecią Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą w dniu 26 kwietnia 2002 roku o godzinie dwunastej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy ul. Szkolna 4.PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :


1. Sprawy proceduralne.
2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski złożone na dwudziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja o pracy Zarządu Miasta i Gminy za okres między sesyjny.
4. Sprawozdanie o zbiorczym wykonaniu budżetu gminy za rok 2001.
5. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
6. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) udzielania absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy,
b) zmian budżetu gminy na rok 2002,
c) akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów rolnych na leśne.
7. Wypracowanie Stanowiska w sprawie zagrożeń dla terenów w pasie nadwiślańskim na terenie miasta i gminy Dobrzyń n. Wisłą.
8. Składanie wniosków.
9. Informacje, wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie obrad dwudziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej.Przewodniczący Rady Miejskiej

( Żuchowski Bogusław)

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-18 10:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 984
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-18 10:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3658749
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-19 16:07

Stopka strony