Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wyciąg

z protokółu Nr I )2002 Rady Miejskiej Dobrzyń n . Wisłą,

z dnia 20 listopada 2002 roku.
Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej odegraniem hymnu państwowego. Zakończono o godzinie czternastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą, ul. Szkolna 4.
Ustępujący Przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji – Bogusław Żuchowski powitał wszystkich obecnych na sali obrad, po czym poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, Sesję poprowadzi najstarszy wiekiem radny, obecny na sali obrad Pan Henryk Ziółkowski.
Otwarcia Sesji dokonał Pan Henryk Ziółkowski słowami „ otwieram pierwszą
w IV kadencji Sesję Rady Miejskiej i proponuję następujący porządek obrad :
1. Złożenie informacji o przebiegu i wynikach głosowania do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw przez Przewodniczącą M – G Komisji Wyborczej w Dobrzyniu n. Wisłą.
2. Złożenie ślubowania :
a) przez radnego prowadzącego Sesję,
b) przez pozostałych radnych.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór :
a) Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b) Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
6. Złożenie informacji o przebiegu i wynikach głosowania na wybór Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą w wyborach bezpośrednich.
Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy.

do punktu 7

Sekretarz Miasta i Gminy - Grażyna Habasińska poinformowała, że zgodnie
z art. 29 a ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) objęcie obowiązków Burmistrza następuje
z chwilą złożenia wobec rady ślubowania. Następnie odczytała treść roty ślubowania.
Burmistrz Miasta i Gminy w postawie „baczność” wypowiedział „ślubuję” dodając wyrazy – tak mi dopomóż Bóg.
Po złożeniu ślubowania Burmistrz Miasta i Gminy podziękował wyborcom za zaufanie i złożył obietnicę, że wykonując Urząd Burmistrza nie będzie szczędził sił w pełnieniu służebnej roli na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą. Gratulacje Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą złożyli uczniowie oraz dyrektorzy szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum
w Dobrzyniu n. Wisłą, a także wręczyli wiązanki kwiatów.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-14 12:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1046
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-14 12:57

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4428568
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-28 16:13

Stopka strony