Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVIII/154/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 06 marca 2006roku

zmieniająca UCHAWŁĘ Nr  XXV/142/05 z dnia 14 grudnia 2005r. w  sprawie określenia wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości na 2006 rok.

                         Na  podstawie  art. 18 ust.2 pkt 8 Ustawy  z  dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust.1  oraz art. 7 ust.3  i  art. 6 ust.13 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U.Nr9, poz. 84 ze zmianami) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra  Finansów z dnia 27 października  2005 roku  (tekst jednolity Monitor Polski  Nr 68  poz. 956)  w  sprawie  wysokości  górnych  stawek  kwotowych w  podatkach i opłatach  lokalnych.

uchwala  się, co  następuje:

§ 1

Paragraf  pierwszy  Uchwały  Nr  XXV/142/2005 z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie określenia    wysokości  stawek   podatku  od  nieruchomości  na rok  2006 otrzymuje  brzmienie:

„ust. 1 od budynków lub  ich  części”:

a)  mieszkalnych  -  0,36 zł od 1m2  powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14,00 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej pozostałych,  w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności pożytku publicznego przez  organizacje  pożytku  publicznego 3,50    od  1m2  powierzchni  użytkowej „w  ust. 3  od  gruntów”

a)  związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez względu  na sposób zakwalifikowania w ewidencji  gruntów i  budynków  - 0,50 zł  od  1m2 powierzchni  użytkowej

c)   pozostałych , w tym  zajętych  na  prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku publicznego  - 0,15 zł od  1 m2   powierzchni

§2

Uchwała podlega  wykonaniu  przez Burmistrza Miasta i Gminy  Dobrzyń n.Wisłą.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w życie z dniem 01  kwietnia    2006 roku  i podlega  publikacji  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-01 13:43
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-01 13:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 836
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-01 13:44

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5219641
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony