Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXVIII/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą,

z dnia 6 marca 2006 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, a zakończono o godzinie jedenastej.

Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu n. Wisłą ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady dwudziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Jerzy Żurawski stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W obradach uczestniczyło 13 radnych, 23 przewodniczących rad sołeckich, goście zaproszeni oraz kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem na czele.

( listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu )

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad, po czym powitał wszystkich uczestników. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do protokółu z dwudziestej siódmej Sesji Rady Miejskiej, który był wyłożony
w biurze Rady, a przed obradami w holu sali konferencyjnej. Żadnych uwag radni nie wnieśli, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu.

Protokół został przyjęty jednogłośnie – głosowało 13 radnych.

Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez zmian.

 

do punktu 2 p-pkt „a”

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Grażynę Habasińska – Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej wysokość stawek podatku od nieruchomości.

Zgodnie z art. 18. ust.2 pkt 7  Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Rada Miejska w dniu 14 grudnia 2005roku podjęła uchwałę określającą wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2006. Uchwała została podjęta przed rozpoczęciem następnego roku podatkowego
z uwzględnieniem czasu niezbędnego na publikację, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Uchwała podatkowa z założenia obowiązuje cały rok. Wszelkie zmiany dotyczące stawek podatku dokonywane w trakcie roku podatkowego mogą destabilizować ustalenia ustawy budżetowej i powodować niestabilność prawa miejscowego, a tym samym niepewność sytuacji potencjalnych podatników.

Przyjęte górne ustawowe stawki z roku 2005 w podatku od nieruchomości okazały się nie do przyjęcia przez podatników. Wywołały silne wzburzenie
i rozgoryczenie i nie tylko nie zostały  zaakceptowane lecz definitywnie odrzucone.

Pomimo, że podwyżka stawek podatku była uzasadniona i podyktowana przyjęciem do realizacji wielu zadań inwestycyjnych i remontowych w ramach programów unijnych, w tych okolicznościach i nowych uwarunkowaniach koniecznym stało się zmniejszenie ciężaru opodatkowania i obniżenie stawek podatku od nieruchomości w ciągu roku budżetowego od dnia 1 kwietnia bieżącego roku.         

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję i pytania.

Bogusław Żuchowski – radny. Chciałbym poprosić Panią Sekretarz aby przypomniała wszystkim stawki poprzednie i dla porównania przytoczyła stawki zmienione. Wszyscy będą mieli jasny obraz jaka nastąpiła zmiana. 

Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz Urzędu.

Budynki mieszkalne – wielkość podatku wg uchwały Rady na 2006 r. – 0,54 zł,

                                     projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 0,36 zł

budynki zaj. pod działalność gosp. - wielkość podatku wg uchwały Rady
                                                                  na  2006 r.– 17,98 zł,

                                     projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 14 zł

powierzchnia budynk. pozostałych - wielkość podatku wg uchwały Rady
                                                                 na 2006 r. – 6,01 zł,

                                     projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 3,50 zł

pow. grunt. zaj. pod dział. gosp. -  wielkość podatku wg uchwały Rady
                                                                   na  2006 r. – 0,66 zł,

                                     projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 0,50 zł

pow. gruntów pozostałych - wielkość podatku wg uchwały Rady
                                                           na   2006 r. – 0,32 zł,

                                     projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 0,15 zł

pow. bud. zajęte pod mat. siewne - wielkość podatku wg uchwały Rady
                                                                  na 2006 r. – 8,37 zł,

                                     projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 8,37 zł

grunty pod jeziorami - wielkość podatku wg uchwały Rady
                                                       na  2006 r. – 3,52 zł,

                                     projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 3,52zł

od budowli – wielkość podatku wg uchwały Rady
                                           na  2006 r. – 2%

                                     projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 2%,

pow. zaj. na świadczenia zdrow. - wielkość podatku wg uchwały Rady
                                                                 na  2006 r.  – 3,61 zł,

                                     projekt stawek podatku na II,III,IV kwartał – 3,61 zł.

Pozostałe zwolnienia zostają bez zmian, czyli rolnicy zwolnieni są od z podatku od budynków mieszkalnych.

Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała zmieniająca  uchwałę Nr  XXV/142/05  z  dnia  14 grudnia
2005r.  w  sprawie   określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  na  2006  rok.  została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych.

( uchwała nr XXVIII/ 154/06 w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 4 )

 

do punktu 2 p-pkt „b”

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Celinę Witkowską – Skarbnika

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006.

Dochody w podatku od nieruchomości zmniejszyły się ze względu na obniżkę stawek podatkowych. W związku z tym, że nie zrobiono cięcia w wydatkach budżetowych wprowadzono deficyt budżetowy na kwotę 150.000 zł. Dziękuję.

Przewodniczący Rady zarządził dyskusję.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006 i zarządził głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowało 13 radnych.

( uchwała nr XXVIII/ 155/06 w załączeniu do niniejszego protokółu jako załącznik nr 5 )

 

do punktu 3

 

Wniosków nie zgłoszono.

 

do punktu 4

 

Radny Powiatu Lipnowskiego Krzysztof Bejnar poinformował zebranych do końca marca br. Urząd Marszałkowski przyjmuje wnioski likwidację barier architektonicznych obiektów w zakładach opieki zdrowotnej. Przynajmniej 75% jest zagwarantowane dofinansowania z zewnątrz, a 25% udział środków własnych. Takich możliwości do tej pory nie było i myślę, że warto skorzystać. Dziękuję.

Następnie sołtys wsi Szpiegowo zapytał czy pierwszą ratę podatku wszyscy płacą bez zmian.

Pani Grażyna Habasińska – Sekretarz. Tak wszyscy płacą zgodnie
z otrzymanym nakazem, dopiero od 1 kwietnia 2006 roku mogą być zmiany
i dopiero mogą być zmienione nakazy.

Pytań więcej nie było.

Na koniec przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że dzisiejsza sesja była bardzo krótka z tego powodu, że została zwołana pod kątem zmian stawek podatku od nieruchomości. Czasu zostało nie wiele by uchwała została przekazana do publikacji. Stąd tak wąski zakres tematyczny sesji.             

           do punktu 5

 

Przewodniczący Rady – Jerzy Żurawski kończąc obrady dwudziestej ósmej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady dwudziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-30 11:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 934
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-30 11:31

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3059023
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony