Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR  XXV/144/05

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 grudnia 2005 roku

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 10 ust.1 i 2 oraz art. 12b Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 68, poz. 956 z dnia 14 listopada 2005r) i obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku (M. P. Nr 62, poz. 859)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe gminy stanowiące jej własność, wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminy i innych jednostek organizacyjnych.

§ 3

Uchwała podlega wykonaniu przez  Burmistrza   Miasta  i   Gminy  Dobrzyń nad Wisłą

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVII/92/04 z dnia 03 grudnia 2004 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-01 12:31
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-01 12:32
Załączniki
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-06 12:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 873
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-06 12:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162178
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony