Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXIII/139/05

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 października 2005 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zm.

uchwala się, co następuje:

§1

Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Źródłami finansowania zadań określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym będą środki własne Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, pozyskane dotacje z innych źródeł oraz pożyczki i kredyty.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-01 11:48
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-01 11:48
Załączniki
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-06 11:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 873
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-06 11:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5219939
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony