Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A  Nr XXI/129/05

Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą

z dnia 24 czerwca 2005 roku

 

w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy       z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Określić zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta          i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Zasady sprzedaży objęte niniejszą uchwałą dotyczą jedynie lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych położonych na nieruchomościach umieszczonych w wykazie nieruchomości stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

§ 5

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr 13/115/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy oraz uchwała Nr XVII/96/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/115/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2000 r. określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-01 09:25
Załączniki
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-06 12:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 778
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-06 12:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3059219
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony