Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXI/126/05

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 24 czerwca 2005 roku

 

w sprawie : określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem  jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.

 

          Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.)

 

uchwała się,  co następuje:

§ 1.

Określa się zasady usytuowania na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą miejsc sprzedaży napojów alkoholowych jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej               4, 5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży tych napojów jak w załączniku   nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała nr XII/65/04 z dnia 31 marca 2004 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-01 09:14
Załączniki
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-06 12:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 883
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-06 12:13

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3048909
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony