Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXI/124/05
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia  24.06.2005 r.    

 

 

w sprawie: zmiany uchwały NR XIV/70/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
                    z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczącej Wieloletniego Planu
                    Inwestycyjnego na Lata 2004-2006

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm./  art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz.148 ze zm./

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Skreśla się punkt 26 z załącznika do uchwały NR XIV/70/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2004 r. nadaje mu się brzmienie według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

 

 

§2

 

Źródłami finansowania zadań określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym będą środki własne Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, pozyskane dotacje z innych źródeł oraz pożyczki i kredyty.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-30 13:26
Załączniki
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-06 11:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 893
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-06 11:23

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2923614
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-18 10:08

Stopka strony