Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XIX/111/05

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 4 marca 2005 roku

 

 

w sprawie : utworzenia rachunku dochodów własnych przy samorządowych       jednostkach budżetowych

 

                Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 7 Ustawy
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 a ust. 3,4 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 roku Nr 273 poz. 2703)

 

 

uchwala się, co następuje :

 

§1

 

Tworzy się przy jednostkach budżetowych :

1.        Szkole Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisła

2.        Szkole Podstawowej w Chalinie

3.        Szkole Podstawowej w Krojczynie

4.        Szkole Podstawowej w Płomianach

5.        Szkole Podstawowej w Dyblinie

6.        Szkole Podstawowej w Mokowie

7.        Publicznym Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą

8.        Publicznym Gimnazjum w Chalinie

9.        Publicznym Gimnazjum w Krojczynie

10.     Przedszkole samorządowe w Dobrzyniu nad Wisłą

Rachunek dochodów własnych pod nazwą : Dożywianie i sprzedaż wyżywienia w stołówkach przyszkolnych i przedszkolu.

 

§2

 

Z rachunku dochodów własnych finansowane będzie dożywianie dzieci korzystających ze stołówek i przedszkola.

 

§3

 

I    Przychodami dochodów własnych są :

1.        środki z pomocy społecznej przeznaczone na finansowanie dożywiania dzieci z rodzin najuboższych,

2.        odpłatność za wyżywienie osób korzystających ze stołówek,

3.        odpłatność za koszty produktów spożywczych użytych w zakresie przygotowania wyżywienia w przedszkolu,

4.        darowizny na polepszenie wyżywienia,

5.        odsetki od środków na rachunku.

 

II. Wydatki dochodów własnych związane są z :

1.        zakupem artykułów żywnościowych,

2.        doposażenie stołówek,

3.        obsługa bankowa rachunku.

 

§4

 

1.          Dochodami własnymi gospodaruje kierownik jednostki budżetowej – dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola.

2.          Podstawą gospodarowania środkami specjalnymi stanowi plan finansowy obejmujący przychody i wydatki, zatwierdzony przez organ stanowiący.

3.          Dochody własne zwalnia się od wpłat do budżetu gminy.

4.          Dochody własne prowadzone są w ramach wyodrębnionego rachunku bankowego.

 

§5

 

1.         Dochody własne prowadzone są na bazie majątku, w którym została wyposażona dana jednostka budżetowa.

2.         Obsługą administracyjną i ekonomiczną oraz koszty eksploatacji pomieszczeń (energia, woda, gaz, ogrzewanie) zapewni kierownik jednostki budżetowej w ramach przyznanych etatów i środków dla danej jednostki.

3.         Obsługę finansowo-księgową zapewnia Zespół Obsługi Szkół.

 

§6

 

Traci moc Uchwała Nr 10/93/2000 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2000 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych przy jednostkach budżetowych.

 

§7

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.

 

§8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 roku.
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-30 12:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 963
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-30 12:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159080
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony