Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/109/05

Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 4 marca 2005 roku

 

 

 

 

 

Uchwała nr 1/05

 

Zebrania Wiejskiego w Chalinie

z dnia 23 lutego 2005 roku

 

 

 

 

w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowości Chalin

 

 

 

Na podstawie § 7 statutu Sołectwa Chalin

 

 

uchwala się, co następuje

 

§ 1

 

Uchwala się Plan Rozwoju Miejscowości Chalin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała podlega zatwierdzenia przez Radę Miejską w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI CHALIN

 

 

1. Opis sołectwa

 

   Sołectwo składa się z dwóch wsi – Chalin i Chudzewo. Zamieszkuje w nim 601 osób. Na terenie sołectwa działają: Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Niepubliczny Ośrodek Zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna, Uczniowskie Kluby Sportowe – Gol i Chalin. Swoją siedzibę ma Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne, Firma OMENROL. Znajduje się także stacja paliw oraz trzy sklepy spożywcze, kiosk „Ruch”.

Działalność gospodarczą prowadzi tu 28 podmiotów; stolarstwo, usługi transportowe, murarstwo i inne.

Pozostałe osoby zajmują się pracą w gospodarstwach rolnych.

Znajdują się tu trzy bloki mieszkalne ( Dom Nauczyciela, Blok Komunalny, Blok Wspólnoty Mieszkaniowej ), pozostałe t o budynki jednorodzinne.

Sołectwo usytuowane jest przy drodze wojewódzkiej Dobrzyń nad Wisła – Sierpc oraz przy drodze powiatowej Wylazłowo – Michałkowo. Pozostałe drogi to drogi gminne.

Walory sołectwa to jezioro otoczone parkiem, Las Łagiewnicki. Do Szkoły Podstawowej w Chalinie uczęszczał laureat Nagrody Nobla Pan Lech Wałęsa.

Znajduje się stanowisko archeologiczne. W Chalinie mieści się Filia Biblioteki Publicznej.

 

2. Plany działań związanych z odnową sołectwa.

 

Oceniając sołectwo mieszkańcy planują poprawić warunki zamieszkiwania, jego atrakcyjność i poprawę funkcjonalności ustalając następujące przedsięwzięcia do realizacji:

- budowa pomostu spacerowego nad Jeziorem Chalin za kwotę 160.00 zł. 

  realizacja przewidziana w 2005 roku

- remont i modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej

- modernizacja oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Chalinie

- poprawa stanu dróg gminnych

- dokończenie urządzania boisk sportowych na terenie szkół i sołectwa

- wytyczenie i oznaczenie ścieżek rekreacyjnych nad jeziorem

 

Powyższe przedsięwzięcia planuje się zrealizować z środków Unii Europejskiej, Budżetu Miasta i Gminy, składek mieszkańców oraz innych źródeł.

               

Uchwała Nr XIX/109/05

 

                                                          Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 4 marca 2005 roku

 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Chalin

                  z dnia 23 lutego 2005 roku dotyczące Planu Rozwoju Miejscowości                  Chalin

 

                Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 2001 roku
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/

 

 

uchwala się, co następuje.

 

§1

 

       Zatwierdza się uchwałę zebrania wiejskiego Sołectwa Chalin z dnia
23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Chalin, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała nr XVII/99/04 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 03.12.2004r w sprawie: zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Chalin z dnia 14 października 2004 roku dotyczącego Planu Odnowy Sołectwa Chalin.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-30 12:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1158
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-30 12:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159251
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony