Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

Witamy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, zgodnie z przepisami art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), zawiera udostępnioną w nim informację publiczną, będącą w posiadaniu organów Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Więcej o dostępie do informacji publicznej w zakładce: Dostęp do informacji publicznej.

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016 r., str. 1), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

 1. Administratorem przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą danych osobowych jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 i 7 RODO w celach realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
 4. dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.);
 5. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi w zasadzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. odbiorcami danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;
 7. osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, za wyjątkiem przypadków prawem przewidzianych.

 

URZĄD MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

adres: ul. Szkolna 1

87-610 Dobrzyń nad Wisłą

tel. (054) 253 05 00

fax. (054) 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

 

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek     730 - 1530

wtorek            730 - 1700

środa              730 - 1530

czwartek          730 - 1530

piątek              730 - 1400

 

Numer Konta bankowego- 97-9550-0003-2006-0040-0477-0003

 • opublikował: Dawid Gruszczyński
  data publikacji: 2011-02-05 23:13
 • zmodyfikował: root
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-11 12:45

Opis strony

redaguje: Marek Cieślak, Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, tel. +48 54 253-05-00, fax: +48 54 253-10-06, e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 479264
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-23 12:51

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5172426
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony