Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXI/126/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 24 czerwca 2005 r.


w sprawie: określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.)

uchwala się, co następuje:


§ 1


Określa się zasady usytuowania na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą miejsc sprzedaży napojów alkoholowych jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2


Ustala się liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży tych napojów jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4


Traci moc uchwała nr XII/65/04 z dnia 31 marca 2004 roku.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-07 10:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-07 11:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1793
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-07 11:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4612436
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-08 09:49

Stopka strony