Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR …………

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 30 marca 2016 r.

 

 

w sprawie ceny dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz wsi Dyblin

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, 1045 i 1890) oraz art. 24a ust. 1-3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się cenę na okres pierwszych 18 miesięcy, począwszy od dnia 1 czerwca 2016 r., dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz wsi Dyblin, realizowanego przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą w wysokości 4,33 zł netto za 1 m 3 ścieków. Do w/w wymienionej ceny będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

drukuj ()

  • autor informacji: Magdalena Sujka
    data wytworzenia: 2016-03-24
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-03-24 13:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 632
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-24 12:58

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5225282
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony