Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr …

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 grudnia 2015 roku


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016 –2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. Nr 1515)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 –2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, zgodnie z Załącznikiem

Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, okreś­lonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania upraw­nień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załącz­niku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr V/17/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku, Zarządzenie Nr F.N.0050.20.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2015 roku, Uchwała Nr X/44/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Uchwała Nr XIV/53/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 czerwca 2015 roku, Uchwała Nr XVI/61/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2015 roku, Uchwała Nr XVIII/69/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2015 roku, Zarządzenie Nr F.N.0050.60.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2015 roku, Uchwała Nr XIX/73/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2015 roku

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 595
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-22 10:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5214195
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony