Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

S P R A W O Z D A N I E
z działalności Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą
za okres kadencji 1998 – 2002.Koledzy Radni, Szanowni Państwo


W okresie sprawozdawczym Rada Miejska, analogicznie jak w poprzedniej kadencji odbyła dwadzieścia pięć Sesji. Dzisiejsza jest dwudziestą szóstą i zamyka kadencję 1998-2002. Szczegółowe sprawozdania jako Przewodniczący Rady składałem na każdej grudniowej Sesji kończącej rok kalendarzowy. Zatem pozwólcie Szanowni Państwo, że dzisiaj tylko przypomnę w sposób bardzo skrótowy o naszej działalności, w której wszyscy uczestniczyliśmy. Frekwencja na obradach Sesji w mijającej kadencji oscylowała w granicach 95,2 %. Najniższa 75 % w jednym przypadku, na pozostałych obradach od 90 do 100 %. Do dnia dzisiejszego w okresie kadencji Rada podjęła łącznie 200 uchwał, wykonanie ich powierzono głównie Zarządowi Miasta i Gminy – 136 uchwał, 7 Burmistrzowi Miasta i Gminy, 6 dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół, 14 dyrektorom szkół z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą oraz 1 Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z satysfakcją stwierdzam, że realizacja podjętych uchwał jest nieomal 100 procentowa, bowiem nie została zrealizowana Uchwała Nr 6)63)1999 z dnia 10 czerwca 1999 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy z powodu braku chętnych na jej nabycie. Aby uściślić temat, przypomnę, że mocą tej uchwały Rada wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej dz. Nr 91)5 o pow. 1,091 ha położonej w miejscowości Kisielewo. Ponadto dwie uchwały Rady Miejskiej - Nr 8)85)99 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą i Nr 13)109)2000 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą realizowane są w sposób ciągły, zaś analiza stopnia ich realizacji jest cyklicznym przedmiotem prac Zarządu Miasta i Gminy. Pragnę również przypomnieć, że w mijającej kadencji, dokładnie 25 maja 2000 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady zorganizowana z okazji 770 – Lecia miasta Dobrzynia, w której uczestniczyło łącznie 189 osób. Właśnie na tej Sesji Rada podjęła dwie uchwały o szczególnym znaczeniu dla naszego środowiska lokalnego, mianowicie : w sprawie ustanowienia flagi dla Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą ( uchwała nr 12)106)2000 ) oraz w sprawie ustanowienia Święta Miasta Dobrzynia n. Wisłą na dzień 15 sierpnia. ( uchwała nr 12)107)2000 ). W okresie mijającej kadencji radni złożyli 93 wnioski, na które otrzymali odpowiedź w terminie określonym w Regulaminie Rady Miejskiej.

- 2 -


Niezależnie od tego, do porządku obrad każdej Sesji Rady był wprowadzony punkt „ udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania złożone na ostatniej Sesji Rady. Wprowadzenie takiej praktyki podkreślało jawny charakter działalności samorządowej. Ponadto wnioskujący radny mógł wyrazić swoją opinię do udzielonej odpowiedzi, a także ponowić wniosek do skutecznego załatwienia przez organ wykonawczy. Średnia głosów w dyskusji na każdej z obrad Sesji w mijającej kadencji średnio na radnego stanowi liczbę 8. ( najmniej 2 radnych na sesji, najwięcej 11). Stopień aktywności poszczególnych kolegów radnych był różny, zarówno pod względem zabierania głosów na obradach, jak również w zgłaszaniu wniosków dotyczących potrzeb dla środowiska, w którym otrzymał mandat radnego. Reasumując to krótkie podsumowanie, pragnę wszystkim serdecznie podziękować za dobrą współpracę i zaangażowanie, przyczyniając się tym samym do systematycznego rozwoju infrastruktury w mieście i gminie.


Dziękuję Państwu za uwagę.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Żuchowski
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-14 12:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1211
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-14 12:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4591461
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-26 13:19

Stopka strony