Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVIII/107/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie : udziału środków własnych na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w ramach Rządowego Programu
„ Posiłek dla potrzebujących”

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz . 1591 ze zmianami )
i na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz.593 i Nr 99, poz.1001/, w związku z Uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004r.

uchwala się , co następuje:

§ 1

Ustala się udział środków własnych gminy na realizację Programu Pilotażowego
w wysokości 6.932 zł.

§ 2

Zasady udzielania pomocy jak i warunki przyznawania dotacji z budżetu Państwa
na realizację Programu określa uchwała Rady Ministrów.

§ 3

Traci moc uchwała nr XVII/100/04 Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą z dnia 3-12-2004r.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 12:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2156
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-12 12:18

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5225112
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony