Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Numer i data zarządzenia

W sprawie

Wyświetl

Zarządzenie nr. OR.OO50.1.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 9.01.2012 roku

Organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie nr F.N OO5O.2.1012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyn nad Wisłą
z dnia 24.01.2012 roku

Wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.3.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 31 stycznia 2012 roku

zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie nr. OR. OO5O.4..2012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Regulamin Organizacyjny Urzędu

Otwórz

Zarządzenie OR.0050.5.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 7 luty 2012 roku

Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru  na wolne stanowisko urzędnicze – Stanowisko ds. rozliczeń i obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomości komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie nr. OR.OO5O.6.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad wisłą
z dnia 15.02.2012 roku

Ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania konkursowego na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie nr FN. OO5O.7.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 17.02.2012 roku

Zmiany budżetu

Otwórz

Zarządzenie nr FN. OO5O.8.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 17.02.2012 roku
 

Udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła we Wspólnotach Mieszkaniowych przy podejmowaniu uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Otwórz

Zarządzenie nr 09/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 17.02.2012 roku

Likwidacji przedmiotów nietrwałych stanowiących wyposażenie pracowników urzędu

Otwórz

Zarządzenie nr OR.0050.10.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
 – Szefa Cywilnej Miasta i Gminy z dnia 17 lutego 2012 roku

Przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie NR 11/2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09.03.2012 roku

Zmiany przeznaczenia budynku wielomieszkaniowym przy ulicy Wojska Polskiego 1 w Dobrzyniu nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr OR.0050.12.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12.03.2012 roku

Rozstrzygnięcia i przyznania dotacji na realizacje zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.13.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 marca 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr OR.0050.14.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 marca 2012 roku

Powołania Zespołu do spraw opracowania Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.15.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2012 roku

Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.16.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.17.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 marca 2012 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012-2019

Otwórz

Zarządzenie Nr 0050.18.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 kwietnia 2012 roku

Ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez gminę Dobrzyń nad Wisłą na rok szkolny 2012/2013

Otwórz

Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 kwietnia 2012 roku

Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Otwórz

Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 kwietnia 2012 roku

Ustalenia bazowej stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrzyń nad Wisła

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.21.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 kwietnia 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2012 roku

Powołania składu osobowego Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.23.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 maja 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 0050.24.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 maja 2012 roku

Zmiany Zarządzenie Nr 0050.18.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie: ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez gminę Dobrzyń nad Wisłą na rok szkolny 2012/2013.

Otwórz

Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2012 roku

Sporządzania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg

Otwórz

Zarządzenie Nr OR.0050.26.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 28 maja 2012 roku

Opracowania planu obrony cywilnej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.27.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 maja 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.28.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 czerwca 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

 Zarządzenie Nr ZOS.2100.29.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 czerwca 2012 roku

Odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2111.30.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 czerwca 2012 roku

Przeprowadzenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisła, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie, Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Adama Adamandego Kochańskiego w Dobrzyniu nad Wisłą, Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krojczynie

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.31.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 czerwca 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.32.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.33.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2012-2019

Otwórz

Zarządzenie Nr 4470.34.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 27 czerwca 2012 roku

Powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2111.35.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 27 czerwca 2012 roku

Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu n. Wisła

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2111.36.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 27 czerwca 2012 roku

Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stanowisko Dyrektora Publicznego Ginazjum im. Adama Adamandego Kochańskiego w Dobrzyniu n. Wisła

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2111.37.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 27 czerwca 2012 roku

Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stanowisko Dyrektora Publicznego Ginazjum im. Jana Pawła II w Krojczynie

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2111.38.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 27 czerwca 2012 roku

Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2111.39.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 27 czerwca 2012 roku

Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu n. Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.40.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 Lipca 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2111.41.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 19 Lipca 2012 roku

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu n. Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2111.42.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 19 Lipca 2012 roku

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Ginazjum im. Adama Adamandego Kochańskiego w Dobrzyniu n. Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2111.43.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 19 Lipca 2012 roku

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła II w Krojczynie

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2111.44.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 19 Lipca 2012 roku

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.  Marii Konopnickiej w Dobrzyniu n. Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.45.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 Lipca 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2111.46.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 8 sierpnia 2012 roku

Powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Dobrzyniu n. Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2111.47.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 8 sierpnia 2012 roku

Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.  Marii Konopnickiej w Dobrzyniu n. Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2111.48.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 8 sierpnia 2012 roku

Powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Ginazjum im. Adama Adamandego Kochańskiego w Dobrzyniu n. Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2111.49.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 8 sierpnia 2012 roku

Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.  Jana Pawła II w Krojczynie

Otwórz

Zarządzenie Nr ZOS.2111.50.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 8 sierpnia 2012 roku

Powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.51.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 sierpnia 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.52.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 sierpnia 2012 roku

Przyjecia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półroczek 2012 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.53.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.54.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 września 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr O.R.0050.54A.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 września 2012 roku

Powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Otwórz

Zarządzenie Nr R.O.6441.55.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 października 2012 roku

Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. „Przeprowadzenie badań geologicznych oraz wstępnych badań geotechnicznych" Nr postępowania GGM -ZP -RB 271/4/12 w części KRO 08-04-044 DB1

Otwórz

Zarządzenie Nr R.O.6441.56.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 października 2012 roku

Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania pn. „Przeprowadzenie badań geologicznych oraz wstępnych badań geotechnicznych" Nr postępowania GGM -ZP -RB 271/4/12 w części KRO 08-04-044 DB2

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.57.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 2 października 2012 roku

Opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu  na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr OR.0050.58.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 2 października 2012 roku

Powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Otwórz

ZARZĄDZENIE NR GGM. 0050.59.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 października 2012 roku

Zmiany wysokości opłat za ciepło produkowane w kotłowni osiedlowej  przy ul. Licealnej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.60.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 października 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.61.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 października 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.62.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października 2012 roku

Ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopii lub wydruku dokumentu z zakresu udostępniania informacji publicznej

 

Otwórz

ZARZĄDZENIE NR OR0050.63.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października 2012 r.

Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ..Programu współprac} Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"

Otwórz

ZARZĄDZENIE NR OR0050.64.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października 2012 r.

Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020"

Otwórz

ZARZĄDZENIE NR ZOS.4470.65.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 12 listopada 2012 roku

Powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.66.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 13 listopada 2012 roku

Zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.67.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 14 listopada 2012 roku

Przyjęcia projektu budżetu na 2013 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr F.N.0050.68.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 14 listopada 2012 roku

Przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020

Otwórz

Zarządzenie nr F.N.0050.69.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad  Wisłą
z dnia 26 listopada 2012 roku

 zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

 Zarządzenie nr OR.0050.70.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą - Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy
z dnia 26 listopada 2012 roku

organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie nr F.N.0050.71.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 05 grudnia 2012 roku

zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie nr F.N.0050.72.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 21 grudnia 2012 roku

zmian budżetu gminy na 2012 rok

Otwórz

Zarządzenie nr OR.0050.73.2012
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą - Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy
z dnia 28 grudnia 2012 roku

 organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2679
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-07 10:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5022501
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:22

Stopka strony