Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi  /Dz.U.Nr 70, poz. 473  z  późn.zmianami/  Uchwała  Rady  Miejskiej

Dobrzyń n.Wisłą    z    dnia    28 marca 2006 roku    nr   XXIX/156/06     w    sprawie

określenia  zasad usytuowania  miejsc  sprzedaży napojów alkoholowych  i  ustalenia

liczby   punktów  sprzedaży   i   podawania   napojów  alkoholowych  powyżej  4,5%   

( z wyjątkiem piwa )  przeznaczonych  do  spożycia poza miejscem  jak  i  w  miejscu

sprzedaży  tych  napojów.

 

Wymagane  dokumenty

Na  sprzedaż   napojów   napojów   alkoholowych   przedsiębiorcom   posiadającym

zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych   oraz  jednostkom  Ochotniczych

Straży   Pożarnych   mogą   być  wydawane  jednorazowe   zezwolenia:

1.      Wniosek  (podanie) o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

zawierający :

-  oznaczenie  rodzaju  zezwolenia

-  oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia

   pełnomocników    ich   imiona ,   nazwiska   i   adresy    zamieszkania,

-  przedmiot  działalności  gospodarczej,

2.      Zaświadczenie o wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  lub  odpis

z rejestru  przedsiębiorców,

 

 

Opłaty

 

Opłata   za   jednorazowe  zezwolenie  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych , 

wnoszona  jest  na  rachunek  gminy  przed  wydaniem  zezwolenia  w  wysokości

odpowiadającej  1/12  rocznej  opłaty  za  poszczególne  rodzaje   zezwoleń

w  kasie urzędu   lub  na rachunek gminy.

nr  konta :    Urząd   Miasta  i  Gminy  Dobrzyń n.Wisłą

Nr   97  9550  0003  2006  0040  0477  0003

 

Termin  załatwienia sprawy

 

do 14 dni

 

 

 

 

 

 

                                               -         2          -

 

 

Jednostka   odpowiedzialna

Referat Ewidencji działalności gospodarczej

w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą

ul.Szkolna 1,  tel.  054/ 2530559

 

 

Dodatkowe  informacje

 

1.      Spredaż napojów alkoholowych  przeznaczonych  do spożycia na miejscu 

 może  być  prowadzona  tylko  na   podstawie wydanego przez  Burmistrza        Miasta i Gminy,  po  zasięgnięciu  opinii  M-GKRPA

2.      Zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  wydaje  się  oddzielnie   na

następujące  rodzaje  tych napojów :

-  do  4,5%   zawartości  alkoholu   oraz  na  piwo

-  powyżej  4,5%  do  185  zawartości  alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa)

-  powyżej   18%   zawartości  alkoholu

3.      Jednorazowe  zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych wydawane są  na  okres  2 dni

      4.  Warunkiem  prowadzenia  sprzedaży  napojów  alkoholowych  do  spożycia

w miejscu  lub  sprzedaży  jest :

-         posiadanie   zezwolenia,

-         wniesienie  opłaty,

-         zaopatrywanie   się    w    napoje    alkoholowe    u    producentów     i przedsiębiorców   posiadających  odpowiednie  zezwolenie na sprzedaż

hurtową  napojów alkoholowych.

-         przestrzeganie  innych zasad  i  warunków  określonych  przepisami  prawa.

 

drukuj ()

  • opublikował: Dawid Gruszczyński
    data publikacji: 2011-03-11 10:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1000
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-11 10:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162016
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony