Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 


 

Uchwała Nr XXXII/195/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 27 kwietnia 2010 roku


 


 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2010 roku.


 

Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.216 ust.2 pkt 5 i art. 218 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146)


 


 

uchwala się, co następuje:


 


 

§ 1


 

Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą udziela Miastu Włocławek pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2010 roku w wysokości 2.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie Izby Wytrzeźwień.


 

§ 2


 

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do zawarcia z Prezydentem Miasta Włocławek umowy w sprawie przekazania pomocy finansowej określonej w paragrafie 1.


 

§ 3


 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 

§ 4


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-09-13 09:13

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1075
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-13 09:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4946537
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 14:42

Stopka strony