Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVII/151/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 lutego 2006 roku

w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006 wg załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXI/127/ 05 z dnia 24 czerwca 2005 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-01 13:33
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-01 13:33
Załączniki
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-06 12:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 794
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-06 12:14

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3059152
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony