Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVI/150/05

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie: Programu Współpracy w 2006 r. Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz, 1203/, art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym / Dz.U, z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558, Nr 113, poz .984,Nr 153, poz. 1271 i Nr214, poz. 1H06, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i 162, poz, 1568 oraz z 2004 r. Nr 102: poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/

Rada Miejskiej uchwala, co następuje :

§1

Uchwala się Program współpracy w 2006 r. Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą   z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Program stanowi załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Uzasadnienie

Na podstawie art.5 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miejska uchwala corocznie program współpracy.

 

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-01 13:02
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-01 13:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 696
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-01 13:03

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3059536
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony