Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXV/146/05

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 grudnia 2005 r.

w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą służebnością gruntową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na obciążenie nieodpłatną służebnością gruntową nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 183/4 położonej w Krojczynie stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą na rzecz nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę Nr 183/5 położonej w Krojczynie.

§ 2

Wymieniona w § 1 służebność gruntowa polega na prawie przechodu i przejazdu do 4-lokalowego budynku Domu Nauczyciela oraz 4-boksowego budynku garażowego wzdłuż granicy wschodniej działki Nr 183/4 położonej w Krojczynie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-01 12:36
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-01 12:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 878
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-01 12:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162195
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony